top of page
91139113001158scene140615_1127423_edited.jpg

ดินแดนลุ่มน้ำฮ่าง อ่างน้ำหนองควายหลวง บวงสรวงพระธาตุแก้วทันใจ ต้นไม้ใหญ่ดอยงาม

วัฒนธรรม
ตำบลดอยงาม

ประวัติหมู่บ้าน ตำบลดอยงาม

ตำบลดอยงาม เป็นตำบลหนึ่งใน 15 ตำบลของอำเภอพาน อยู่ทางทิศตะวันออกของ อำเภอพาน ระยะห่างจากตัวจังหวัดเชียงราย ประมาณ 46 กิโลเมตร ระยะห่างจากตัวอำเภอพาน ประมาณ 11 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 33 ตารางกิโลเมตร

และมีเขตการปกครอง ตำบลดอยงาม ทั้งหมด 14 หมู่บ้าน

Doi-Ngam
IMG_0285.HEIC.jpg

หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย

บ้านสันทราย จัดเป็นหมู่บ้านขนาดกลาง
โดยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร
จุดเด่นของบ้านสันทรายคืองานฝีมือด้านการแกะสลักไม่ว่าจะเป็นงานแกะสลักภายในวัด เช่น ประตูวัด หน้าต่างวัด ภายในวิหาร

และโบสถ์ เป็นต้น

IMG_0148_edited.jpg

หมู่ที่ 2 บ้านจำคาวตอง

ผู้คนส่วนใหญ่ในบ้านจำคาวตอง

มีภูมิลำเนาเดิมคือจังหวัดลำพูน และได้ย้ายมายังหมู่บ้านจำคาวตอง เมื่อประมาณปี พ.ศ.2464 มีประชากร 470 คน ปัจจุบันมีทั้งหมด 125 ครัวเรือน บ้านจำคาวตองเป็นหมู่บ้านที่แบ่งออกเป็นส่วน

เนื่องจากบ้านแต่ละหลังไม่ได้อยู่ห่างกัน

ประมาณ 150-200 เมตร

IMG_0014_edited.jpg

หมู่ที่ 3 บ้านสันผักเฮือด

บ้านสันผักเฮือด ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ดังนั้นสำนักงานเกษตรอำเภอพาน และสำนักงานเกษตร

จังหวัดเชียงราย จึงได้มอบงบประมาณ

ให้สำหรับปุ๋ย พันธุ์ข้าว และยกให้เป็นหมู่บ้านนำร่องขยายพันธุ์ข้าว

5
bottom of page